Alla kan utveckla sin kreativitet

De mest uppenbara uttrycken för nyskapande och kreativitet möter man inom konst, litteratur, musik, dans mm. Så’nt  som ryms inom den kulturella sektorn. Men K är lika betydelsefullt inom forskning, framstående entreprenörskap, terapi och många andra områden. Det är i grunden samma form av begåvning som ligger bakom och den kan alla utveckla.  Föreläsningen påvisar sambanden och hur kreativitet kan vidareutvecklas

Vårt behov av kreativitet i en värld i ständig förändring

Kreativitet kommer i framtiden att bli lika viktigt att utveckla som konsten att läsa skriva och räkna är idag. Våra barn kommer att ställas inför större krav på att lära nytt och att leva med mångfald och förändring än någon tidigare generation behövt göra. Man kan redan ana i ökningen av utmattningatillstånd och i utslagningen inom utbildningsväsendet vad som hotar. Att träna unga människors kreativitet är nyckeln till framtiden. Föreläsningen förklarar varför och ger exempel på hur.

Kreativiteten, stressen och konsten att vara människa

Stress är tveeggat när det gäller kreativitet och förmåga att klara förändring. De stora världskrigen manade fram fler utvecklingssprång än någon annan epok inom nutidshistorien, Men forskning visar också att fr. a. negativ stress lätt släcker ”den gudomliga gnistan” och istället leder till ”inlärd hjälplöshet” .

Människan är unik som ”det kreativa djuret” och genom att vara autentisk människa underlättar vi  en kreativ personlig utveckling.

Exempel på lysande svenskt entreprenörskap visar på förhållanden som gör skillnad

Föreläsningen baseras på intervjuer av ett antal synnerligen framgångsrika forskare, projektledare och entreprenörer som gjorts för att öka förståelsen för hur det kan gå till och belysa gemensamma  nämnare. Vad har de gemensamt, vad är det som gör skillnad.

© Copyright Leif Wallin - Theme by Pexeto