• Utvecklar och leder sedan mer än 10 år ledarutvecklingsprogrammet inom läkarutbildningen vid Göteborgs Universitet.
  • Driver i viss omfattning läkarmottagning med speciell inriktning på att förebygga och bota utbrändhet.
  • Anlitas som ledarutvecklare och coach.
  • Samhällsdebattör, föredragshållare
© Copyright Leif Wallin - Theme by Pexeto