Läkare och beteendevetare, stressforskare docent i psykiatri vid Göteborgs Universitet.

Stor familj med många barn och barnbarn

Som läkare mest verkat ute på ”fältet” med öppenvård, psykisk hälso- och friskvård.

Som forskare fr.a. fokuserat på hur man kan hantera positiv och negativ stress, förutsättningar för personlig utveckling och bibehållen psykisk hälsa.
Är författare och medförfattare till en lång rad vetenskapliga rapporter på området.

Koncernläkare och medlem i Volvos koncernstab i 10 år, Också medlem i koncernrådet med ansvar för arbetsmiljöutveckling företagshälsovård samt medicinsk och stressförebyggande forskning.

Konsult i utvecklings- och förändringsprocesser i grupper och organisationer.Bland mina uppdragsgivare Göteborgsoperan, Riksbanken, Autoliv Europa, Post och Telestyrelsen, Ikea,  Sahlgrenska sjukhuset  och många andra stora och små organisationer.

Min professionella utveckling har i runda tal bestått av tioårs-block som delvis överlappat varandra.
Först psykolog och så läkare i offentlig sjukvård .
Sedan forskare inom psykiatri, samhällsmedicin och stress.
Under 10 år  koncernansvarig för för Volvos hälsovårds- och arbetsmiljöutveckling
Sedan managementkonsult, universitetlärare, ledarskapscoach och personlig handledare.

© Copyright Leif Wallin - Theme by Pexeto