Om betydelsen av humaniora

”Endast humaniora kan få ekonomin på rätt väg igen”, konstaterar man i en färsk larmrapport från en forskargrupp vid Stanford University i USA. De har granskat ekonomiutbildningen vid en rad universitet och handelshögskolor och dragit slutsatsen att det över lag fanns ett skriande behov av att inkludera humaniora i utbildningen. Som det nu är lär […]

Read More»